>RRAGB MEESDSEKTTEKENLGPRMDPPLGEPEGSLGWVLPNTAMKKKVLLMGKSGSGKTSMRSII FANYIARDTRRLGATILDRIHSLQINSSLSTYSLVDSVGNTKTFDVEHSHVRFLGNLVLN LWDCGGQDTFMENYFTSQRDNIFRNVEVLIYVFDVESRELEKDMHYYQSCLEAILQNSPD AKIFCLVHKMDLVQEDQRDLIFKEREEDLRRLSRPLECSCFRTSIWDETLYKAWSSIVYQ LIPNVQQLEMNLRNFAEIIEADEVLLFERATFLVISHYQCKEQRDAHRFEKISNIIKQFK LSCSKLAASFQSMEVRNSNFAAFIDIFTSNTYVMVVMSDPSIPSAATLINIRNARKHFEK LERVDGPKQCLLMR*