>RPS11 MADIQTERAYQKQPTIFQNKKRVLLGETGKEKLPRYYKNIGLGFKTPKEAIEGTYIDKKC PFTGNVSIRGRILSGVVTKMKMQRTIVIRRDYLHYIRKYNRFEKRHKNMSVHLSPCFRDV QIGDIVTVGECRPLSKTVRFNVLKVTKAAGTKKQFQKF*