>RPL7 MEGVEEKKKEVPAVPETLKKKRRNFAELKIKRLRKKFAQKMLRKARRKLIYEKAKHYHKE YRQMYRTEIRMARMARKAGNFYVPAEPKLAFVIRIRGINGVSPKVRKVLQLLRLRQIFNG TFVKLNKASINMLRIVEPYIAWGYPNLKSVNELIYKRGYGKINKKRIALTDNALIARSLG KYGIICMEDLIHEIYTVGKRFKEANNFLWPFKLSSPRGGMKKKTTHFVEGGDAGNREDQI NRLIRRMN*