>RPL37A MAKRTKKVGIVGKYGTRYGASLRKMVKKIEISQHAKYTCSFCGKTKMKRRAVGIWHCGSC MKTVAGGAWTYNTTSAVTVKSAIRRLKELKDQ*