>RNF128_ENST00000324342 MNQENRSSFFWLLVIFTFLLKITASFSMSAYVTVTYYNETSNYTAIETCECGVYGLASPV ANAMGVVGIPKNNNYQACDHNTEFSNTKKPWIALIERGNCTFSEKIQTAGRRNADAVVIY NAPETGNQTIQMANFGAVDIVAIMIGNLKGTKILQSIQRGIQVTMVIEVGKKHGPWVNHY SIFFVSVSFFIITAATVGYFIFYSARRLRNARAQSRKQRQLKADAKKAIGRLQLRTLKQG DKEIGPDGDSCAVCIELYKPNDLVRILTCNHIFHKTCVDPWLLEHRTCPMCKCDILKALG IEVDVEDGSVSLQVPVSNEISNSASSHEEDNRSETASSGYASVQGTDEPPLEEHVQSTNE SLQLVNHEANSVAVDVIPHVDNPTFEEDETPNQETAVREIKS*