>RNF121_ENST00000533380 MRVEHARMHAKHRGHEAMHAEMVLILIATLVVAQLLLVQWKQRHPRSYNFYSESGMPTKH LSDSVCAVCGQQIFVDVSEEGIIENTYRLSCNHVFHEFCIRGWCIVGKKQTCPYCKEKVD LKRMFSNPWERPHVMYGQLLDWLRYLVAWQPVIIGVVQGINYILGLE*