>RNF121_ENST00000393713 MRVEHARMHAKHRGHEAMHAEMVLILIATLVVAQLLLVQWKQRHPRSYNMVTLFQMWVVP LYFTVKLHWWRFLVIWILFSAVTAFVTFRATRKPLVQTTPRLVYKWFLLIYKISYATGIV GYMAVMFTLFGLNLLFKIKPEDAMDFGISLLFYGLYYGVLERDFAEMCADYMASTIGRCS ASTSSASVAGASWERSKRVPTAKRR*