>RNF121 MAAVVEVEVGGGAAGERELDEVDMSDLSPEEQWRVEHARMHAKHRGHEAMHAEMVLILIA TLVVAQLLLVQWKQRHPRSYNMVTLFQMWVVPLYFTVKLHWWRFLVIWILFSAVTAFVTF RATRKPLVQTTPRLVYKWFLLIYKISYATGIVGYMAVMFTLFGLNLLFKIKPEDAMDFGI SLLFYGLYYGVLERDFAEMCADYMASTIGFYSESGMPTKHLSDSVCAVCGQQIFVDVSEE GIIENTYRLSCNHVFHEFCIRGWCIVGKKQTCPYCKEKVDLKRMFSNPWERPHVMYGQLL DWLRYLVAWQPVIIGVVQGINYILGLE*