>RIOK3 MDLVGVASPEPGTAAAWGPSKCPWAIPQNTISCSLADVMSEQLAKELQLEEEAAVFPEVA VAEGPFITGENIDTSSDLMLAQMLQMEYDREYDAQLRREEKKFNGDSKVSISFENYRKVH PYEDSDSSEDEVDWQDTRDDPYRPAKPVPTPKKGFIGKGKDITTKHDEVVCGRKNTARME NFAPEFQVGDGIGMDLKLSNHVFNALKQHAYSEERRSARLHEKKEHSTAEKAVDPKTRLL MYKMVNSGMLETITGCISTGKESVVFHAYGGSMEDEKEDSKVIPTECAIKVFKTTLNEFK NRDKYIKDDFRFKDRFSKLNPRKIIRMWAEKEMHNLARMQRAGIPCPTVVLLKKHILVMS FIGHDQVPAPKLKEVKLNSEEMKEAYYQTLHLMRQLYHECTLVHADLSEYNMLWHAGKVW LIDVSQSVEPTHPHGLEFLFRDCRNVSQFFQKGGVKEALSERELFNAVSGLNITADNEAD FLAEIEALEKMNEDHVQKNGRKAASFLKDDGDPPLLYDE*