>RIOK2_ENST00000508447 MGKVNVAKLRYMSRDDFRVLTAVEMGMKNHEIVPGSLIASIASLKHGGCNKVLRELVKHK LIAWERTKTVQGYRLTNAGYDYLALKTLSSRQVVESVGNQMGVGKESDIYIVANEEGQQF ALKLHRLGRTSFRNLKNKRDYHKHRHNVSWLYLSRLSAMKEFAYMKALYERKFPVPKPID YNRHAVVMELINGYPLCQIHHVEDPASVYDEAMELIVKLANHGLIHGDFNEFNLILDESD HITMIDFPQMVSTSHPNAEWYFDRDVKCIKDFFMKRFSYESELFPTFKDIRREDTLDVEV SASGYTKEMQADDELLHPLGPDDKNIETKEGSEFSFSDGEVAEKAEVYGSENESERNCLE ESEGCYCRSSGDPEQIKEDSLSEESADARSFEMTEFNQALEEIKGQVVENNSVTEFSEEK NRTENYNRQDGQRVQGGVPAGSDEYEDECPHLIALSSLNREFRPFRYRLLSIAF*