>RHOT1_ENST00000581094 MKKDVRILLVGEPRVGKTSLIMSLVSEEFPEEVPPRAEEITIPADVTPERVPTHIVDYSE AEQSDEQLHQEISQANVICIVYAVNNKHSIDKVTSRWIPLINERTDKDSRLPLILVGNKS DLVEYSSMETILPIMNQYTEIETCVECSAKNLKNISELFYYAQKAVLHPTGPLYCPEEKE MKPACIKALTRIFKISDQDNDGTLNDAELNFFQRICFNTPLAPQALEDVKNVVRKHISDG VADSGLTLKGFLFLHTLFIQRGRHETTWTVLRRFGYDDDLDLTPEYLFPLLKIPPDCTTE LNHHAYLFLQSTFDKHDLDRDCALSPDELKDLFKVFPYIPWGPDVNNTVCTNERGWITYQ GFLSQWTLTTYLDVQRCLEYLGYLGYSILTEQESQASAVTVTRDKKIDLQKKQTQRNVFR CNVIGVKNCGKSGVLQALLGRNLMRQKKIREDHKSYYAINTVYVYGQEKYLLLHDISESE FLTEAEIICDVVCLVYDVSNPKSFEYCARIFKQHFMDSRIPCLIVAAKSDLHEVKQEYSI SPTDFCRKHKMPPPQAFTCNTADAPSKDIFVKLTTMAMYP*