>RHOT1_ENST00000545287 MKKDVRILLVGEPRVGKTSLIMSLVSEEFPEEVPPRAEEITIPADVTPERVPTHIVDYSE AEQSDEQLHQEISQANVICIVYAVNNKHSIDKVTSRWIPLINERTDKDSRLPLILVGNKS DLVEYSSMETILPIMNQYTEIETCVECSAKNLKNISELFYYAQKAVLHPTGPLYCPEEKE MKPACIKALTRIFKISDQDNDGTLNDAELNFFQRICFNTPLAPQALEDVKNVVRKHISDG VADSGLTLKGFLFLHTLFIQRGRHETTWTVLRRFGYDDDLDLTPEYLFPLLKIPPDCTTE LNHHAYLFLQSTFDKHDLDRDCALSPDELKDLFKVFPYIPWGPDVNNTVCTNERGWITYQ GFLSQWTLTTYLDVQRCLEYLGYLGYSILTEQESQASAVTVTRDKKIDLQKKQTQRNVFR CNVIGVKNCGKSGVLQALLGRNLMRQKKIREDHKSYYAINTVYVYGQEKYLLLHDISESE FLTEAEIICDVVCLVYDVSNPKSFEYCARIFKQHFMDSRIPCLIVAAKSDLHEVKQEYSI SPTDFCRKHKMPPPQAFTCNTADAPSKDIFVKLTTMAMYPHARLRCMCTCNRCTFCICQN FLNSDLLQSVKNKIFTAVLNRHVTQADLKSSTFWLRASFGATVFAVLGFAMYKALLKQR*