>RHOT1_ENST00000354266 MSLVSEEFPEEVPPRAEEITIPADVTPERVPTHIVDYSEAEQSDEQLHQEISQANVICIV YAVNNKHSIDKVTSRWIPLINERTDKDSRLPLILVGNKSDLVEYSSMETILPIMNQYTEI ETCVECSAKNLKNISELFYYAQKAVLHPTGPLYCPEEKEMKPACIKALTRIFKISDQDND GTLNDAELNFFQRICFNTPLAPQALEDVKNVVRKHISDGVADSGLTLKGFLFLHTLFIQR GRHETTWTVLRRFGYDDDLDLTPEYLFPLLKIPPDCTTELNHHAYLFLQSTFDKHDLDRD CALSPDELKDLFKVFPYIPWGPDVNNTVCTNERGWITYQGFLSQWTLTTYLDVQRCLEYL GYLGYSILTEQESQASAVTVTRDKKIDLQKKQTQRNVFRCNVIGVKNCGKSGVLQALLGR NLMRQKKIREDHKSYYAINTVYVYGQEKYLLLHDISESEFLTEAEIICDVVCLVYDVSNP KSFEYCARIFKQHFMDSRIPCLIVAAKSDLHEVKQEYSISPTDFCRKHKMPPPQAFTCNT ADAPSKDIFVKLTTMAMYPHVTQADLKSSTFWLRASFGATVFAVLGFAMYKALLKQR*