>RHOT1_ENST00000333942 MKKDVRILLVGEPRVGKTSLIMSLVSEEFPEEVPPRAEEITIPADVTPERVPTHIVDYSE AEQSDEQLHQEISQANVICIVYAVNNKHSIDKVTSRWIPLINERTDKDSRLPLILVGNKS DLVEYSSMETILPIMNQYTEIETCVECSAKNLKNISELFYYAQKAVLHPTGPLYCPEEKE MKPACIKALTRIFKISDQDNDGTLNDAELNFFQRICFNTPLAPQALEDVKNVVRKHISDG VADSGLTLKGFLFLHTLFIQRGRHETTWTVLRRFGYDDDLDLTPEYLFPLLKIPPDCTTE LNHHAYLFLQSTFDKHDLDRDCALSPDELKDLFKVFPYIPWGPDVNNTVCTNERGWITYQ GFLSQWTLTTYLDVQRCLEYLGYLGYSILTEQESQASAVTVTRDKKIDLQKKQTQRNVFR CNVIGVKNCGKSGVLQALLGRNLMRQKKIREDHKSYYAINTVYVYGQEKYLLLHDISESE FLTEAEIICDVVCLVYDVSNPKSFEYCARIFKQHFMDSRIPCLIVAAKSDLHEVKQEYSI SPTDFCRKHKMPPPQAFTCNTADAPSKDIFVKLTTMAMYPHVTQADLKSSTFWLRASFGA TVFAVLGFAMYKALLKQR*