>RHOT1 MKKDVRILLVGEPRVGKTSLIMSLVSEEFPEEVPPRAEEITIPADVTPERVPTHIVDYSE AEQSDEQLHQEISQANVICIVYAVNNKHSIDKVTSRWIPLINERTDKDSRLPLILVGNKS DLVEYSSMETILPIMNQYTEIETCVECSAKNLKNISELFYYAQKAVLHPTGPLYCPEEKE MKPACIKALTRIFKISDQDNDGTLNDAELNFFQRICFNTPLAPQALEDVKNVVRKHISDG VADSGLTLKGFLFLHTLFIQRGRHETTWTVLRRFGYDDDLDLTPEYLFPLLKIPPDCTTE LNHHAYLFLQSTFDKHDLDRDCALSPDELKDLFKVFPYIPWGPDVNNTVCTNERGWITYQ GFLSQWTLTTYLDVQRCLEYLGYLGYSILTEQESQASAVTVTRDKKIDLQKKQTQRNVFR CNVIGVKNCGKSGVLQALLGRNLMRQKKIREDHKSYYAINTVYVYGQEKYLLLHDISESE FLTEAEIICDVVCLVYDVSNPKSFEYCARIFKQHFMDSRIPCLIVAAKSDLHEVKQEYSI SPTDFCRKHKMPPPQAFTCNTADAPSKDIFVKLTTMAMYPEDHYRDRLSRDMGHTDRIEN LRKIWVFLKTAFHARLRCMCTCNRCTFCICQNFLNSDLLQSVKNKIFTAVLNRHVTQADL KSSTFWLRASFGATVFAVLGFAMYKALLKQR*