>REEP3 MVSWMISRAVVLVFGMLYPAYYSYKAVKTKNVKEYVRWMMYWIVFALYTVIETVADQTVA WFPLYYELKIAFVIWLLSPYTKGASLIYRKFLHPLLSSKEREIDDYIVQAKERGYETMVN FGRQGLNLAATAAVTAAVKSQGAITERLRSFSMHDLTTIQGDEPVGQRPYQPLPEAKKKS KPAPSESAGYGIPLKDGDEKTDEEAEGPYSDNEMLTHKGLRRSQSMKSVKTTKGRKEVRY GSLKYKVKKRPQVYF*