>RASA1_ENST00000506290 MCLVKSWFLSIRSRWYHGKLDRTIAEERLRQAGKSGSYLIRESDRRPGSFVLSFLSQMNV VNHFRIIAMCGDYYIGGRRFSSLSDLIGYYSHVSCLLKGEKLLYPVAPPEPVEDRRRVRA ILPYTKVPDTDEISFLKGDMFIVHNELEDGWMWVTNLRTDEQGLIVEDLVEEVGREEDPH EGKIWFHGKISKQEAYNLLMTVGQVCSFLVRPSDNTPGDYSLYFRTNENIQRFKICPTPN NQFMMGGRYYNSIGDIIDHYRKEQIVEGYYLKEPVPMQDQEQVLNDTVDGKEIYNTIRRK TKDAFYKNIVKKGYLLKKGKGKRWKNLYFILEGSDAQLIYFESEKRATKPKGLIDLSVCS VYVVHDSLFGRPNCFQIVVQHFSEEHYIFYFAGETPEQAEDWMKGLQAFCNLRKSSPGTS NKRLRQVSSLVLHIEEAHKLPVKHFTNPYCNIYLNSVQVAKTHAREGQNPVWSEEFVFDD LPPDINRFEITLSNKTKKSKDPDILFMRCQLSRLQKGHATDEWFLLSSHIPLKGIEPGSL RVRARYSMEKIMPEEEYSEFKELILQKELHVVYALSHVCGQDRTLLASILLRIFLHEKLE SLLLCTLNDREISMEDEATTLFRATTLASTLMEQYMKATATQFVHHALKDSILKIMESKQ SCELSPSKLEKNEDVNTNLTHLLNILSELVEKIFMASEILPPTLRYIYGCLQKSVQHKWP TNTTMRTRVVSGFVFLRLICPAILNPRMFNIISDSPSPIAARTLILVAKSVQNLANLVEF GAKEPYMEGVNPFIKSNKHRMIMFLDELGNVPELPDTTEHSRTDLSRDLAALHEICVAHS DELRTLSNERGAQQHVLKKLLAITELLQQKQNQYTKTNDVR*