>RASA1_ENST00000456692 MKGWYHGKLDRTIAEERLRQAGKSGSYLIRESDRRPGSFVLSFLSQMNVVNHFRIIAMCG DYYIGGRRFSSLSDLIGYYSHVSCLLKGEKLLYPVAPPEPVEDRRRVRAILPYTKVPDTD EISFLKGDMFIVHNELEDGWMWVTNLRTDEQGLIVEDLVEEVGREEDPHEGKIWFHGKIS KQEAYNLLMTVGQVCSFLVRPSDNTPGDYSLYFRTNENIQRFKICPTPNNQFMMGGRYYN SIGDIIDHYRKEQIVEGYYLKEPVPMQDQEQVLNDTVDGKEIYNTIRRKTKDAFYKNIVK KGYLLKKGKGKRWKNLYFILEGSDAQLIYFESEKRATKPKGLIDLSVCSVYVVHDSLFGR PNCFQIVVQHFSEEHYIFYFAGETPEQAEDWMKGLQAFCNLRKSSPGTSNKRLRQVSSLV LHIEEAHKLPVKHFTNPYCNIYLNSVQVAKTHAREGQNPVWSEEFVFDDLPPDINRFEIT LSNKTKKSKDPDILFMRCQLSRLQKGHATDEWFLLSSHIPLKGIEPGSLRVRARYSMEKI MPEEEYSEFKELILQKELHVVYALSHVCGQDRTLLASILLRIFLHEKLESLLLCTLNDRE ISMEDEATTLFRATTLASTLMEQYMKATATQFVHHALKDSILKIMESKQSCELSPSKLEK NEDVNTNLTHLLNILSELVEKIFMASEILPPTLRYIYGCLQKSVQHKWPTNTTMRTRVVS GFVFLRLICPAILNPRMFNIISDSPSPIAARTLILVAKSVQNLANLVEFGAKEPYMEGVN PFIKSNKHRMIMFLDELGNVPELPDTTEHSRTDLSRDLAALHEICVAHSDELRTLSNERG AQQHVLKKLLAITELLQQKQNQYTKTNDVR*