>RAB24 MSGQRVDVKVVMLGKEYVGKTSLVERYVHDRFLVGPYQNTIGAAFVAKVMSVGDRTVTLG IWDTAGSERYEAMSRIYYRGAKAAIVCYDLTDSSSFERAKFWVKELRSLEEGCQIYLCGT KSDLLEEDRRRRRVDFHDVQDYADNIKAQLFETSSKTGQSVDELFQKVAEDYVSVAAFQV MTEDKGVDLGQKPNPYFYSCCHH*