>RAB19 MHFSSSARAADENFDYLFKIILIGDSNVGKTCVVQHFKSGVYTETQQNTIGVDFTVRSLD IDGKKVKMQVWDTAGQERFRTITQSYYRSAHAAIIAYDLTRRSTFESIPHWIHEIEKYGA ANVVIMLIGNKCDLWEKRHVLFEDACTLAEKYGLLAVLETSAKESKNIEEVFVLMAKELI ARNSLHLYGESALNGLPLDSSPVLMAQGPSEKTHCTC*