>PTRH2_ENST00000470557 MPSKSLVMEYLAHPSTLGLAVGVACGMCLGWSLRVCFGMLPKSKTSKTHTDTESEASILG DSGEYKMILVVRNDLKMGKGKVAAQCSHAAVSAYKQIQRRNPEMLKQWEYCGQPKVVVKA PDEETLIALLAHAKMLGLTVSLIQDAGRTQIAPGSQTVLGIGPGPADLIDKVTGHLKLY*