>PTDSS1 MASCVGSRTLSKDDVNYKMHFRMINEQQVEDITIDFFYRPHTITLLSFTIVSLMYFAFTR DDSVPEDNIWRGILSVIFFFLIISVLAFPNGPFTRPHPALWRMVFGLSVLYFLFLVFLLF LNFEQVKSLMYWLDPNLRYATREADVMEYAVNCHVITWERIISHFDIFAFGHFWGWAMKA LLIRSYGLCWTISITWELTELFFMHLLPNFAECWWDQVILDILLCNGGGIWLGMVVCRFL EMRTYHWASFKDIHTTTGKIKRAVLQFTPASWTYVRWFDPKSSFQRVAGVYLFMIIWQLT ELNTFFLKHIFVFQASHPLSWGRILFIGGITAPTVRQYYAYLTDTQCKRVGTQCWVFGVI GFLEAIVCIKFGQDLFSKTQILYVVLWLLCVAFTTFLCLYGMIWYAEHYGHREKTYSECE DGTYSPEISWHHRKGTKGSEDSPPKHAGNNESHSSRRRNRHSKSKVTNGVGKK*