>PSMD6_ENST00000482510 MPLENLEEEDMAPYYEALCKSLDWQIDVDLLNKMKKANEDELKRLDEELEDAEKNLGESE IRDAMMAKAEYLCRIGDKEGALTAFRKTYDKTVALGHRLDIVFYLLRIGLFYMDNDLITR NTEKAKSLIEEGGDWDRRNRLKVYQGLYCVAIRDFKQAAELFLDTVSTFTSYELMDYKTF VTYTVYVSMIALERPDLREKVIKGAEILEVLHSLPAVRQYLFSLYECRYSVFFQSLAVVE QEMKKDWLFAPHYRYYVREMRIHAYSQLLESYRSLTLGYMAEAFGVGVEFIDQELSRFIA AGRLHCKIDKVNEIVETNRPDSKNWQYQETIKKGDLLLNRVQKLSRVINM*