>PSKH1 MGCGTSKVLPEPPKDVQLDLVKKVEPFSGTKSDVYKHFITEVDSVGPVKAGFPAASQYAH PCPGPPTAGHTEPPSEPPRRARVAKYRAKFDPRVTAKYDIKALIGRGSFSRVVRVEHRAT RQPYAIKMIETKYREGREVCESELRVLRRVRHANIIQLVEVFETQERVYMVMELATGGEL FDRIIAKGSFTERDATRVLQMVLDGVRYLHALGITHRDLKPENLLYYHPGTDSKIIITDF GLASARKKGDDCLMKTTCGTPEYIAPEVLVRKPYTNSVDMWALGVIAYILLSGTMPFEDD NRTRLYRQILRGKYSYSGEPWPSVSNLAKDFIDRLLTVDPGARMTALQALRHPWVVSMAA SSSMKNLHRSISQNLLKRASSRCQSTKSAQSTRSSRSTRSNKSRRVRERELRELNLRYQQ QYNG*