>PRSS21 MGARGALLLALLLARAGLRKPESQEAAPLSGPCGRRVITSRIVGGEDAELGRWPWQGSLR LWDSHVCGVSLLSHRWALTAAHCFETYSDLSDPSGWMVQFGQLTSMPSFWSLQAYYTRYF VSNIYLSPRYLGNSPYDIALVKLSAPVTYTKHIQPICLQASTFEFENRTDCWVTGWGYIK EDEALPSPHTLQEVQVAIINNSMCNHLFLKYSFRKDIFGDMVCAGNAQGGKDACFGDSGG PLACNKNGLWYQIGVVSWGVGCGRPNRPGVYTNISHHFEWIQKLMAQSGMSQPDPSWPLL FFPLLWALPLLGPV*