>PRPH2 MALLKVKFDQKKRVKLAQGLWLMNWFSVLAGIIIFSLGLFLKIELRKRSDVMNNSESHFV PNSLIGMGVLSCVFNSLAGKICYDALDPAKYARWKPWLKPYLAICVLFNIILFLVALCCF LLRGSLENTLGQGLKNGMKYYRDTDTPGRCFMKKTIDMLQIEFKCCGNNGFRDWFEIQWI SNRYLDFSSKEVKDRIKSNVDGRYLVDGVPFSCCNPSSPRPCIQYQITNNSAHYSYDHQT EELNLWVRGCRAALLSYYSSLMNSMGVVTLLIWLFEVTITIGLRYLQTSLDGVSNPEESE SESQGWLLERSVPETWKAFLESVKKLGKGNQVEAEGADAGQAPEAG*