>PRODH_ENST00000610940 MALRRALPALRPCIPRFVPLSTAPASREQPAAGPAAVPGGGSATAVRPPVPAVDFGNAQE AYRSRRTWELARSLLVLRLCAWPALLARHEQLLYVSRKLLGQRLFNKLMKMTFYGHFVAG EDQESIQPLLRHYRAFGVSAILDYGVEEDLSPEEAEHKEMESCTSAAERDGSGTNKRDKQ YQAHWAFGDRRNGVISARTYFYANEAKCDSHMETFLRCIEASGRVSDDGFIAIKLTALGR PQFLLQFSEVLAKWRCFFHQMAVEQGQAGLAAMDTKLEVAVLQESVAKLGIASRAEIEDW FTAETLGVSGTMDLLDWSSLIDSRTKLSKHLVVPNAQTGQLEPLLSRFTEEEELQMTRML QRMDVLAKKATEMGVRLMVDAEQTYFQPAISRLTLEMQRKFNVEKPLIFNTYQCYLKDAY DNVTLDVELARREGWCFGAKLVRGAYLAQERARAAEIGYEDPINPTYEATNAMYHRCLDY VLEELKHNAKAKVMVASHNEDTVRFALRRMEELGLHPADHRVYFGQLLGMCDQISFPLGQ AGYPVYKYVPYGPVMEVLPYLSRRALENSSLMKGTHRERQLLWLELLRRLRTGNLFHRPA *