>PRODH_ENST00000334029 MKMTFYGHFVAGEDQESIQPLLRHYRAFGVSAILDYGVEEDLSPEEAEHKEMESCTSAAE RDGSGTNKRDKQYQAHWAFGDRRNGVISARTYFYANEAKCDSHMETFLRCIEASGRVSDD GFIAIKLTALGRPQFLLQFSEVLAKWRCFFHQMAVEQGQAGLAAMDTKLEVAVLQESVAK LGIASRAEIEDWFTAETLGVSGTMDLLDWSSLIDSRTKLSKHLVVPNAQTGQLEPLLSRF TEEEELQMTRMLQRMDVLAKKATEMGVRLMVDAEQTYFQPAISRLTLEMQRKFNVEKPLI FNTYQCYLKDAYDNVTLDVELARREGWCFGAKLVRGAYLAQERARAAEIGYEDPINPTYE ATNAMYHRCLDYVLEELKHNAKAKVMVASHNEDTVRFALRRMEELGLHPADHRVYFGQLL GMCDQISFPLGQAGYPVYKYVPYGPVMEVLPYLSRRALENSSLMKGTHRERQLLWLELLR RLRTGNLFHRPA*