>PRODH MALRRALPALRPCIPRFVPLSTAPASREQPAAGPAAVPGGGSATAVRPPVPAVDFGNAQE AYRSRRTWELARSLLVLRLCAWPALLARHEQLLYVSRKLLGQRLFNKLMKMTFYGHFVAG EDQESIQPLLRHYRAFGVSAILDYGVEEDLSPEEAEHKEMESCTSAAERDGSGTNKRDKQ YQAHWAFGDRRNGVISARTYFYANEAKCDSHMETFLRCIEASGRVSDDGFIAIKLTALGR PQFLLQFSEVLAKWRCFFHQMAVEQGQAGLAAMDTKLEVAVLQESVAKLGIASRAEIEDW FTAETLGVSGTMDLLDWSSLIDSRTKLSKHLVVPNAQTGQLEPLLSRFTEEEELQMTRML QRMDVLAKKATEMGVRLMVDAEQTYFQPAISRLTLEMQRKFNVEKPLIFNTYQCYLKDAY DNVTLDVELARREGWCFGAKLVRGAYLAQERARAAEIGYEDPINPTYEATNAMYHRCLDY VLEELKHNAKAKVMVASHNEDTVRFALRRMEELGLHPADHRVYFGQLLGMCDQISFPLGQ AGYPVYKYVPYGPVMEVLPYLSRRALENSSLMKGTHRERQLLWLELLRRLRTGNLFHRPA *