>PRMT8_ENST00000452611 MESLASDGFKLKEVSSVNSPPSQPPQPVVPAKPVQCVHHVSTQPSCPGRGKMSKLLNPEE MTSRDYYFDSYAHFGIHEEMLKDEVRTLTYRNSMYHNKHVFKDKVVLDVGSGTGILSMFA AKAGAKKVFGIECSSISDYSEKIIKANHLDNIITIFKGKVEEVELPVEKVDIIISEWMGY CLFYESMLNTVIFARDKWLKPGGLMFPDRAALYVVAIEDRQYKDFKIHWWENVYGFDMTC IRDVAMKEPLVDIVDPKQVVTNACLIKEVDIYTVKTEELSFTSAFCLQIQRNDYVHALVT YFNIEFTKCHKKMGFSTAPDAPYTHWKQTVFYLEDYLTVRRGEEIYGTISMKPNAKNVRD LDFTVDLDFKGQLCETSVSNDYKMR*