>PRMT1_ENST00000532489 MTSKDYYFDSYAHFGIHEEMLKDEVRTLTYRNSMFHNRHLFKDKVVLDVGSGTGILCMFA AKAGARKVIGIECSSISDYAVKIVKANKLDHVVTIIKGKVEEVELPVEKVDIIISEWMGY CLFYESMLNTVLYARDKWLAPDGLIFPDRATLYVTAIEDRQYKDYKIHWWENVYGFDMSC IKDVAIKEPLVDVVDPKQLVTNACLIKEVDIYTVKVEDLTFTSPFCLQVKRNDYVHALVA YFNIEFTRCHKRTGFSTSPESPYTHWKQTVFYMEDYLTVKTGEEIFGTIGMRPNAKNNRD LDFTIDLDFKGQLCELSCSTDYRMR*