>PRIM1 METFDPTELPELLKLYYRRLFPYSQYYRWLNYGGVIKNYFQHREFSFTLKDDIYIRYQSF NNQSDLEKEMQKMNPYKIDIGAVYSHRPNQHNTVKLGAFQAQEKELVFDIDMTDYDDVRR CCSSADICPKCWTLMTMAIRIIDRALKEDFGFKHRLWVYSGRRGVHCWVCDESVRKLSSA VRSGIVEYLSLVKGGQDVKKKVHLSEKIHPFIRKSINIIKKYFEEYALVNQDILENKESW DKILALVPETIHDELQQSFQKSHNSLQRWEHLKKVASRYQNNIKNDKYGPWLEWEIMLQY CFPRLDINVSKGINHLLKSPFSVHPKTGRISVPIDLQKVDQFDPFTVPTISFICRELDAI STNEEEKEENEAESDVKHRTRDYKKTSLAPYVKVFEHFLENLDKSRKGELLKKSDLQKDF *