>PRDM5_ENST00000428209 MLGMYVPDRFSLKSSRVQDGMGLYTARRVRKGEKFGPFAGEKRMPEDLDENMDYRLMWEV RGSKGEVLYILDATNPRHSNWLRFVHEAPSQEQKNLAAIQEGENIFYLAVEDIETDTELL IGYLDSDMEAEEEEQQIMTVIKEGEVENSRRQSTAGRKDRLGCKEDYACPQCESSFTSED ILAEHLQTLHQKPTEEKEFKCKNCGKKFPVKQALQRHFEQHQETCRGDARFVCKADSCGK RLKSKDALKRHQENVHTGDPKKKLICSVCNKKCSSASSLQEHRKIHEIFDCQECMKKFIS ANQLKRHMITHSEKRPYNCEICNKSFKRLDQVGAHKVIHSEDKPYKCKLCGKGFAHRNVY KNHKKTHSEERPFQCEECKALFRTPFSLQRHLLIHNSERTFKCHHCDATFKRKDTLNVHV QVVHERHKKYRCELCNKAFVTPSVLRSHKKTHTGEKEKICPYCGQKFASSGTLRVHIRSH TGERPYQCPYCEKGFSKNDGLKMHIRTHTREKPYKCSECSKAFSQKRGLDEHKRTHTGEK PFQCDVCDLAFSLKKMLIRHKMTHNPNRPLAECQFCHKKFTRNDYLKVHMDNIHGVADS*