>PRDM5 MLGMYVPDRFSLKSSRVQDGMGLYTARRVRKGEKFGPFAGEKRMPEDLDENMDYRLMWEV RGSKGEVLYILDATNPRHSNWLRFVHEAPSQEQKNLAAIQEGENIFYLAVEDIETDTELL IGYLDSDMEAEEEEQQIMTVIKEGEVENSRRQSTAGRKDRLGCKEDYACPQCESSFTSED ILAEHLQTLHQKPTEEKEFKCKNCGKKFPVKQALQRHVLQCTAKSSLKESSRSFQCSVCN SSFSSASSFEQHQETCRGDARFVCKADSCGKRLKSKDALKRHQENVHTGDPKKKLICSVC NKKCSSASSLQEHRKIHEIFDCQECMKKFISANQLKRHMITHSEKRPYNCEICNKSFKRL DQVGAHKVIHSEDKPYKCKLCGKGFAHRNVYKNHKKTHSEERPFQCEECKALFRTPFSLQ RHLLIHNSERTFKCHHCDATFKRKDTLNVHVQVVHERHKKYRCELCNKAFVTPSVLRSHK KTHTGEKEKICPYCGQKFASSGTLRVHIRSHTGERPYQCPYCEKGFSKNDGLKMHIRTHT REKPYKCSECSKAFSQKRGLDEHKRTHTGEKPFQCDVCDLAFSLKKMLIRHKMTHNPNRP LAECQFCHKKFTRNDYLKVHMDNIHGVADS*