>PPP6C_ENST00000373547 MAPLDLDKYVEIARLCKYLPENDLKRLCDYVCDLLLEESNVQPVSTPVTVCGDIHGQFYD LCELFRTGGQVPDTNYIFMGDFVDRGYYSLETFTYLLALKAKWPDRITLLRGNHESRQIT QVYGFYDECQTKYGNANAWRYCTKVFDMLTVAALIDEQILCVHGGLSPDIKTLDQIRTIE RNQEIPHKGAFCDLVWSDPEDVDTWAISPRGAGWLFGAKVTNEFVHINNLKLICRAHQLV HEGYKFMFDEKLVTVWSAPNYCYRCGNIASIMVFKDVNTREPKLFRAVPDSERVIPPRTT TPYFL*