>PPP6C MAPLDLDKYVEIARLCKYLPENDLKVSPICGLAPSGCGAPAGRPFLSPGPPPVFHFLRFL KERLCDYVCDLLLEESNVQPVSTPVTVCGDIHGQFYDLCELFRTGGQVPDTNYIFMGDFV DRGYYSLETFTYLLALKAKWPDRITLLRGNHESRQITQVYGFYDECQTKYGNANAWRYCT KVFDMLTVAALIDEQILCVHGGLSPDIKTLDQIRTIERNQEIPHKGAFCDLVWSDPEDVD TWAISPRGAGWLFGAKVTNEFVHINNLKLICRAHQLVHEGYKFMFDEKLVTVWSAPNYCY RCGNIASIMVFKDVNTREPKLFRAVPDSERVIPPRTTTPYFL*