>PPP1CB MADGELNVDSLITRLLEVRGCRPGKIVQMTEAEVRGLCIKSREIFLSQPILLELEAPLKI CGDIHGQYTDLLRLFEYGGFPPEANYLFLGDYVDRGKQSLETICLLLAYKIKYPENFFLL RGNHECASINRIYGFYDECKRRFNIKLWKTFTDCFNCLPIAAIVDEKIFCCHGGLSPDLQ SMEQIRRIMRPTDVPDTGLLCDLLWSDPDKDVQGWGENDRGVSFTFGADVVSKFLNRHDL DLICRAHQVVEDGYEFFAKRQLVTLFSAPNYCGEFDNAGGMMSVDETLMCSFQILKPSEK KAKYQYGGLNSGRPVTPPRTANPPKKR*