>PPIL4 MAVLLETTLGDVVIDLYTEERPRACLNFLKLCKIKYYNYCLIHNVQRDFIIQTGDPTGTG RGGESIFGQLYGDQASFFEAEKVPRIKHKKKGTVSMVNNGSDQHGSQFLITTGENLDYLD GVHTVFGEVTEGMDIIKKINETFVDKDFVPYQDIRINHTVILDDPFDDPPDLLIPDRSPE PTREQLDSGRIGADEEIDDFKGRSAEEVEEIKAEKEAKTQAILLEMVGDLPDADIKPPEN VLFVCKLNPVTTDEDLEIIFSRFGPIRSCEVIRDWKTGESLCYAFIEFEKEEDCEKAFFK MDNVLIDDRRIHVDFSQSVAKVKWKGKGGKYTKSDFKEYEKEQDKPPNLVLKDKVKPKQD TKYDLILDEQAEDSKSSHSHTSKKHKKKTHHCSEEKEDEDYMPIKNTNQDIYREMGFGHY EEEESCWEKQKSEKRDRTQNRSRSRSRERDGHYSNSHKSKYQTDLYERERSKKRDRSRSP KKSKDKEKSKYR*