>POR MINMGDSHVDTSSTVSEAVAEEVSLFSMTDMILFSLIVGLLTYWFLFRKKKEEVPEFTKI QTLTSSVRESSFVEKMKKTGRNIIVFYGSQTGTAEEFANRLSKDAHRYGMRGMSADPEEY DLADLSSLPEIDNALVVFCMATYGEGDPTDNAQDFYDWLQETDVDLSGVKFAVFGLGNKT YEHFNAMGKYVDKRLEQLGAQRIFELGLGDDDGNLEEDFITWREQFWPAVCEHFGVEATG EESSIRQYELVVHTDIDAAKVYMGEMGRLKSYENQKPPFDAKNPFLAAVTTNRKLNQGTE RHLMHLELDISDSKIRYESGDHVAVYPANDSALVNQLGKILGADLDVVMSLNNLDEESNK KHPFPCPTSYRTALTYYLDITNPPRTNVLYELAQYASEPSEQELLRKMASSSGEGKELYL SWVVEARRHILAILQDCPSLRPPIDHLCELLPRLQARYYSIASSSKVHPNSVHICAVVVE YETKAGRINKGVATNWLRAKEPAGENGGRALVPMFVRKSQFRLPFKATTPVIMVGPGTGV APFIGFIQERAWLRQQGKEVGETLLYYGCRRSDEDYLYREELAQFHRDGALTQLNVAFSR EQSHKVYVQHLLKQDREHLWKLIEGGAHIYVCGDARNMARDVQNTFYDIVAELGAMEHAQ AVDYIKKLMTKGRYSLDVWS*