>PON3 MGKLVALVLLGVGLSLVGEMFLAFRERVNASREVEPVEPENCHLIEELESGSEDIDILPS GLAFISSGLKYPGMPNFAPDEPGKIFLMDLNEQNPRAQALEISGGFDKELFNPHGISIFI DKDNTVYLYVVNHPHMKSTVEIFKFEEQQRSLVYLKTIKHELLKSVNDIVVLGPEQFYAT RDHYFTNSLLSFFEMILDLRWTYVLFYSPREVKVVAKGFCSANGITVSADQKYVYVADVA AKNIHIMEKHDNWDLTQLKVIQLGTLVDNLTVDPATGDILAGCHPNPMKLLNYNPEDPPG SEVLRIQNVLSEKPRVSTVYANNGSVLQGTSVASVYHGKILIGTVFHKTLYCEL*