>POFUT1 MGAAAWARPLSVSFLLLLLPLPGMPAGSWDPAGYLLYCPCMGRFGNQADHFLGSLAFAKL LNRTLAVPPWIEYQHHKPPFTNLHVSYQKYFKLEPLQAYHRVISLEDFMEKLAPTHWPPE KRVAYCFEVAAQRSPDKKTCPMKEGNPFGPFWDQFHVSFNKSELFTGISFSASYREQWSQ RFSPKEHPVLALPGAPAQFPVLEEHRPLQKYMVWSDEMVKTGEAQIHAHLVRPYVGIHLR IGSDWKNACAMLKDGTAGSHFMASPQCVGYSRSTAAPLTMTMCLPDLKEIQRAVKLWVRS LDAQSVYVATDSESYVPELQQLFKGKVKVVSLKPEVAQVDLYILGQADHFIGNCVSSFTA FVKRERDLQGRPSSFFGMDRPPKLRDEF*