>PNKD_ENST00000436005 MPSSVHHTKRQMMSIYCYWYSLYTRTWLGYLFYRQQLRRARNRYPKGHSKTQPRLFNGVK VLPIPVLSDNYSYLIIDTQAQLAVAVDPSDPRAVQASIEKEGVTLVAILCTHKHWDHSGG NRDLSRRHRDCRVYGSPQDGIPYLTHPLCHQDVVSVGRLQIRALATPGHTQGHLVYLLDG EPYKGPSCLFSGDLLFLSGCGRTFEGNAETMLSSLDTVLGLGDDTLLWPGHEYAEENLGF AGVVEPENLARERKMQWVQRQRLERKGTCPSTLGEERSYNPFLRTHCLALQEALGPGPGP TGDDDYSRAQLLEELRRLKDMHKSK*