>PMM2 MAAPGPALCLFDVDGTLTAPRQKITKEMDDFLQKLRQKIKIGVVGGSDFEKVQEQLGNDV VEKYDYVFPENGLVAYKDGKLLCRQNIQSHLGEALIQDLINYCLSYIAKIKLPKKRGTFI EFRNGMLNVSPIGRSCSQEERIEFYELDKKENIRQKFVADLRKEFAGKGLTFSIGGQISF DVFPDGWDKRYCLRHVENDGYKTIYFFGDKTMPGGNDHEIFTDPRTMGYSVTAPEDTRRI CELLFS*