>PLOD2_ENST00000461497 MLENHILHKRIYILTFFSQQIFILCHAHFIFFFTVRDFCRQDEKCDYYFSVDADVVLTNP RTLKILIEQNRKIIAPLVTRHGKLWSNFWGALSPDGYYARSEDYVDIVQGNRVGVWNVPY MANVYLIKGKTLRSEMNERNYFVRDKLDPDMALCRNAREMTLQREKDSPTPETFQMLSPP KGVFMYISNRHEFGRLLSTANYNTSHYNNDLWQIFENPVDWKEKYINRDYSKIFTENIVE QPCPDVFWFPIFSEKACDELVEEMEHYGKWSGGKHHDSRISGGYENVPTDDIHMKQVDLE NVWLHFIREFIAPVTLKVFAGYYTKGFALLNFVVKYSPERQRSLRPHHDASTFTINIALN NVGEDFQGGGCKFLRYNCSIESPRKGWSFMHPGRLTHLHEGLPVKNGTRYIAVSFIDP*