>PIP4K2C_ENST00000422156 MASSSVPPATVSAATAGPGPGFGFASKTKKKHFVQQKVKVFRAADPLVGVFLWGVAHSIN ELSQVPPPVMLLPDDFKASSKIKVNNHLFHRENLPSHFKFKEYCPQVFRNLRDRFGIDDQ DYLYIVKCHGNTLLPQFLGMYRVSVDNEDSYMLVMRNMFSHRLPVHRKYDLKGSLVSREA SDKEKVKELPTLKDMDFLNKNQKVYIGEEEKKIFLEKLKRDVEFLVQLKIMDYSLLLGIH DIIRGSEPEEEAPVREDESEVDGDCSLTGPPALVGSYGTSPEGIGGYIHSHRPLGPGEFE SFIDVYAIRSAEGAPQKEVYFMGLIDILTQYDAKKKAAHAAKTVKHGAGAEISTVHPEQY AKRFLDFITNIFA*