>PHKG1 MTRDEALPDSHSAQDFYENYEPKEILGRGVSSVVRRCIHKPTSQEYAVKVIDVTGGGSFS PEEVRELREATLKEVDILRKVSGHPNIIQLKDTYETNTFFFLVFDLWEDTDTMEMEQKWC LGWDSPKSTNFRAQGRARMKRGELFDYLTEKVTLSEKETRKIMRALLEVICTLHKLNIVH RDLKPENILLDDNMNIKLTDFGFSCQLEPGERLREVCGTPSYLAPEIIECSMNEDHPGYG KEVDMWSTGVIMYTLLAGSPPFWHRKQMLMLRMIMSGNYQFGSPEWDDYSDTVKDLVSRF LVVQPQNRYTAEEALAHPFFQQYLVEEVRHFSPRGKFKVIALTVLASVRIYYQYRRVKPV TREIVIRDPYALRPLRRLIDAYAFRIYGHWVKKGQQQNRAALFENTPKAVLLSLAEEDY*