>PGAP1 MFLHSVNLWNLAFYVFMVFLATLGLWDVFFGFEENKCSMSYMFEYPEYQKIELPKKLAKR YPAYELYLYGEGSYAEEHKILPLTGIPVLFLPGNAGSYKQVRSIGSIALRKAEDIDFKYH FDFFSVNFNEELVALYGGSLQKQTKFVHECIKTILKLYKGQEFAPKSVAIIGHSMGGLVA RALLTLKNFKHDLINLLITQATPHVAPVMPLDRFITDFYTTVNNYWILNARHINLTTLSV AGGFRDYQVRSGLTFLPKLSHHTSALSVVSSAVPKTWVSTDHLSIVWCKQLQLTTVRAFF DLIDADTKQITQNSKKKLSVLYHHFIRHPSKHFEENPAIISDLTGTSMWVLVKVSKWTYV AYNESEKIYFTFPLENHRKIYTHVYCQSTMLDTNSWIFACINSTSMCLQGVDLSWKAELL PTIKYLTLRLQDYPSLSHLVVYVPSVRGSKFVVDCEFFKKEKRYIQLPVTHLFSFGLSSR KVVLNTNGLYYNLELLNFGQIYQAFKINVVSKCSAVKEEITSIYRLHIPWSYEDSLTIAQ APSSTEISLKLHIAQPENNTHVALFKMYTSSDCRYEVTVKTSFSQILGQVVRFHGGALPA YVVSNILLAYRGQLYSLFSTGCCLEYATMLDKEAKPYKVDPFVIIIKFLLGYKWFKELWD VLLLPELDAVILTCQSMCFPLISLILFLFGTCTAYWSGLLSSASVRLLSSLWLALKRPSE LPKDIKMISPDLPFLTIVLIIVSWTTCGALAILLSYLYYVFKVVHLQASLTTFKNSQPVN PKHSRRSEKKSNHHKDSSIHHLRLSANDAEDSLRMHSTVINLLTWIVLLSMPSLIYWLKN LRYYFKLNPDPCKPLAFILIPTMAILGNTYTVSIKSSKLLKTTSQFPLPLAVGVIAFGSA HLYRLPCFVFIPLLLHALCNFM*