>PFKFB1_ENST00000614686 MVNRVQDHIQSRTVYYLMNIHVTPRSIYLCRHGESELNIRGRIGGDSGLSVRGKQYAYAL ANFIQSQGISSLKVWTSHMKRTIQTAEALGVPYEQWKALNEIDAGVCEEMTYEEIQEHYP EEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDK SSDELPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCKVESIYLNVEAVNTHREKPENVDITREPEEALDTV PAHY*