>PEBP1 MPVDLSKWSGPLSLQEVDEQPQHPLHVTYAGAAVDELGKVLTPTQVKNRPTSISWDGLDS GKLYTLVLTDPDAPSRKDPKYREWHHFLVVNMKGNDISSGTVLSDYVGSGPPKGTGLHRY VWLVYEQDRPLKCDEPILSNRSGDHRGKFKVASFRKKYELRAPVAGTCYQAEWDDYVPKL YEQLSGK*