>PDP1_ENST00000297598 MPAPTQLFFPLIRNCELSRIYGTACYCHHKHLCCSSSYIPQSRLRYTPHPAYATFCRPKE NWWQYTQGRRYASTPQKFYLTPPQVNSILKANEYSFKVPEFDGKNVSSILGFDSNQLPAN APIEDRRSAATCLQTRGMLLGVFDGHAGCACSQAVSERLFYYIAVSLLPHETLLEIENAV ESGRALLPILQWHKHPNDYFSKEASKLYFNSLRTYWQELIDLNTGESTDIDVKEALINAF KRLDNDISLEAQVGDPNSFLNYLVLRVAFSGATACVAHVDGVDLHVANTGDSRAMLGVQE EDGSWSAVTLSNDHNAQNERELERLKLEHPKSEAKSVVKQDRLLGLLMPFRAFGDVKFKW SIDLQKRVIESGPDQLNDNEYTKFIPPNYHTPPYLTAEPEVTYHRLRPQDKFLVLATDGL WETMHRQDVVRIVGEYLTGMHHQQPIAVGGYKVTLGQMHGLLTERRTKMSSVFEDQNAAT HLIRHAVGNNEFGTVDHERLSKMLSLPEELARMYRDDITIIVVQFNSHVVGAYQNQE*